…="top" width="66">
9
ІІ етап всеукраїнських олімпіад з історії
ІІІ місце
  
ІІ етап всеукраїнських олімпіад з правознавства
ІІІ місце
Онщенко Ольга
10
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання
І місце
  
ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання
ІУ місце
Пономаренко Катерина
10
ІІ етап всеукраїнських олімпіад з біології
ІІ місце
  
ІІІ етап Всеукраїнських олімпіад з біології
ХІІІ місце
  
ІІ етап Всеукраїнських олімпіад з трудового навчання
ІІІ місце
Сєрик Віталій
10
ІІ етап всеукраїнських олімпіад з історії
ІІІ місце
Цвєтков Назар
5
Всеукраїнський конкурс
1
Ситник Анна
5
«Патріот»
1
Супрун Андрій
6
 
1
Грімов Артем
6
 
2
Красюк Ярослава
6
 
3
Денисенко Владислав
10
 
1
Сєрик Віталій
10
 
2
Дерискиба Андрій
10
  
Глушко Богдан
6
Міжнародний математичний
добрий
Грімов Артем
6
конкурс «Кенгуру»
добрий
Василенко Микола
6
 
добрий
Ломака Олександра
7
 
добрий
Лічик Сніжана
7
 
добрий
Соломаха Максим
7
 
добрий
Вілях Інна
7
 
добрий
Косенко Ігор
7
 
добрий
Казановський Любомир
7
 
добрий
Аксьонов Євгеній
8
 
добрий
Бутирін Ігор
8
 
добрий
Школа
 
Районний конкурс на кращий буклет «мої права в правовій державі»
ІІІ місце
Школа
 
Районний конкурс на кращий наркопост навчального закладу
ІІ місце
Школа
 
Районний конкурс «Букет замість новорічної  ялинки»
ІІ місце
Згурська Олександра
7
Районний конкурс на кращу
ІІІ місце
Вілях Інна
7
агітбригаду ДЮР
ІІІ місце
Онікієнко Анастасія
8
 
ІІІ місце
Ломака Олександра
7
 
ІІІ місце
Цвєткова Катерина
7
 
ІІІ місце
Стожок Катерина
8
 
ІІІ місце
Класний колектив
5
Республіканський конкурс класних стінних газет
Лауреати
У 2010 – 2011 навчльному році у початковій школі навчалися 131 учень. Із учнів 2-4 класів  на високому рівні закінчили навчальний рік  24 і на достатньому – 27. 7 відмінників – випускники початкової школи (учитель Лисенко Л.М.)
     Атестовані і переведені до 5 класу 100 % учнів. В конці навчального року учні 4-го класу складали державну підсумкову атестацію.
Результати:
 З української мови:
Рівень начальних досягнень:
 
- високий
14
- достатній
13
-середній
3
- низький
 
З математики:
Рівень начальних досягнень:
 
- високий
17
- достатній
9
-середній
4
- низький
 
З читання:
Рівень начальних досягнень:
 
- високий
17
- достатній
10
-середній
3
- низький
 
З усіх базових дисциплін рівень успішності 100%;  якість знань – 89%.
     Однак, є недоліки у роботі: не всі вчителі здійснюють  систематичне повторення вивченого  матеріалу, погано організований психологічний супровід батьків, чиї діти можуть показувати кращі результати своєї роботи. Близько 30 відсотків дітей не мають високої швидкісті читання, тому їм  важко працювати з текстом, а, отже,  вони мають низьку мотивацію до роботи на уроці та під час опитування.
   Велика увага в навчальному році приділялася питанню збереження здоров’я школярів. На початку року всі учні пройшли медичний огляд, було проаналізовано стан здоров’я учнів, виявлені ті, хто страждає на хронічні захворювання, здійснювався контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм, правил та вимог до організації навчально-виховного процесу.
          Висновки та рекомендації:
Завдання, які були поставлені на 2010-2011 навчальний рік педагогічним колективом початкової школи, в основному виконані.
    Навчальні програми з усіх предметів пройдені без відставання.
Роботу вчителів І-ІУ класів можна визнати задовільною.
 Методичне об’єднання вчителів математики та фізики                                         
До складу методичного об’єднання входять вчителі математики та фізики. Всього - 4.  
Висновки: вимоги до МО  проаналізовано, засідання проводилися згідно графіка, учні школи залучалися  до участі в творчих конкурсах,  олімпіадах, проводилися заходи  з обдарованими дітьми.  Усі вчителі математики мають вищу кваліфікаційну категорію, вчасно пройшли курсову перепідготовку.   
      Для оптимізації навчального процесу вчителі математики використовували такі освітні технології:
- технології проблемного навчання;
- ігрові технології;
  - технології лекційно-семінарської системи навчання (старші класи);
 - технології рівневої диференціації;
         - технологію інтегрованого навчання.
 Працював консультаційний пункт по підготовці до ДПА, підсумкових контрольних робіт.
     Проводиться робота по оснащенню кабінетів математики, фізики навчальними посібниками, методичною літературою.
Методичне об’єднання  класних керівників  
Методичне об’єднання класних керівників – одна из форм методичної работи в школі, яка дає гарні можливості для підвищення професійного рівня педагогів. Сьогодні потрібен не просто вихователь або учитель-педагог, а педагог-дослідник, педагог-психолог, педагог-технолог. Ці якості фахівець може розвивати тільки в умовах творчості, проблемно і технологічно організованого навчального процесу в школі, причому при умові, що вчитель активно займається науково-методичною, пошуковою,  інноваційною роботою, вчиться визначати своє професійне кредо, свій педагогічний інструмент.
Діяльність класного керівника – цілеспрямований, системний, спланований процес, який будується на основі Статуту навчального закладу, аналізу попередньої діяльностя, позитивних та негативних тенденцій суспільного життя, на основі особистісно-орієнтованого підходу до школярів з врахуванням актуальних проблем, які стоять перед педагогічним колективом і ситуацій в класному колективі та міжетнічних відносин. 
Для педагогічно  грамотного, успішного і ефективного у виконанні своїх функцій класному керівнику потрібно добре знати психолого-педагогічні особливості роботи з дітьми конкретного віку, бути поінформованим про останні тенденції, методи і формами виховної діяльності, володіти сучасними  технологіями освіти. Все перераховане вище враховувалося в роботі методичного об’єднання класних керівників.
     Методична работа в школі відповідає основним принципам науковості, гуманності, системності, актуальності. Вона має практичну спрямованість.
 Мета навчально - виховної роботи: формування особистості , здатної до самореалізації, самоактуалізації, самопрезентації з високими моральними та патріотичними якостями.
  Завдання навчально - виховної роботи:
Поставлені завдання реалізовувалися через удосконалення методики проведення позакласних заходів, індивідуальної та групової роботи з дітьми, через розвиток природних здібностей учнів, підвищення мотивації, ознайомлення класних керівників з педагогічною навчальною та методичною літературою.
До складу  шкільного методичного об’єднання класних керівників нашої школи входять 11 педагогів 1-11 класів. Стаж работи в якості класного керівника у багатьох з них складає  десять і більше років. Більшість з них приймають активну участь у роботі методичного об’єднання: виступають з повідомленнями,  діляться досвідом практичної роботи, проводять відкриті виховні години,  здійснюють самооцінку та оцінку своїх колег. Важливо відзначити, що всі класні керівники  працюють у тісній співпраці.  Така співпраця, у більшості випадків, приносить користь в тому числі і при проведенні виховних заходів, які мають на меті – удосконалення педагогічної майстерності класних керівників. У школі склалася традиція допомагати один одному  методично та практично, спільно проводити виховні заходи, екскурсії, походи. У більшості випадків ця співпраця приносить позитивні результати на практиці.
 Виховні заходи мали активну форму і збагачували дозвілля школярів, допомагали об’єднувати колективи дітей, розвивали творчі здібності, сприяли їх інтелектуальному розвитку.
         Протягом року проведено 5 засідано МО класних керівників, на яких розглядалися питання: планування виховної роботи  в класі і в школі на 2010-2011 навчальний рік; формування в учнів стійких моральних якостей через виховання потреби у здоровому способі життя; системний підхід до вирішення проблеми формування активної громадянської позиції школярів; практичне використання сучасних виховних освітніх технологій; підведення підсумків виховної роботи за рік.
          В новому навчальному році робота МО класних керівників буде спрямовуватися на удосконалення форм і методів виховання в школі через підвищення майстерності класного керівника.
 3. Використання здоровязберігаючих технологій
 Важливим фактором, який впливає на успішність учнів, являється здоров’я. Результати узагальнення медичної документації представлені в таблиці:
КАТЕГОРІЯ 
2010-2011
практично здорові
188
с хроніченими захворюваннями
76
діти-інваліди
7
  Аналіз даних показує, що в школі в порівнянні з попередніми роками збільшилася кількість дітей, які мають хронічні захворювання.
Факторів, які впливають на здоров’я дітей багато: несприятливі екологічні та соціальні умови, одержимість з комп'ютерних технологій.  Школа приділяє увагу здоров'ю школярів;  у навчальному закладі діє Програма "Здоровий спосіб життя", яка   спрямована на поліпшення здоров'я і способу життя учнів.
            Учителі початкових класів систематично проводять фізкультхвилинки та зарядку для очей. Уроки фізкультури ведуть вчителі – предметники. Здійснюється контроль за провітрюванням та прибиранням класних кімнат.
Класні керівники, батьки працюють у тісному контакті з шкільною медичною сестрою.
Розклад уроків відображає режим роботи усіх класів у відповідності до вимог законодавства. Організовано харчування школярів 2-11 класів.
Спільно з працівниками ЦРЛ проводиться профілактика захворювань, щорічна диспансеризація, щеплення.
         Велику увагу приділяється формуванню в учнів поняття про здоровий спосіб життя, проводяться зустрічі з лікарями, класні години, шкільні лінійки  по профілактиці наркоманії та тютюнопаління. Культивуються заняття фізкультурою та спортом. Традиційними стали внутрішкільні змагання з футболу, баскетболу, волейболу, а  співпраця з факультетом фізкультури Глухівського державного університету допомагає в цьому.
 Розподіл  школярів по фізкультурним  групам  
Фізкультурна група
2010-2011
основна
188
підготовча
63
спеціальна
9
звільнені
4
 
Збільшилася кількість учнів основної групи і це радує, але  спеціальна група залишається без окремих занять.
Основна маса дітей із першої групи, тому на педагогічних радах і різного роду нарадах розглядаються питання контролю за санітарно-гігієнічними умовами навчання в школі.
         Спортсмени школи щорічно переможці або призери спортивних змагань, районної шкільної спартакіади, учасники обласних змагань.
     4. Виховна система навчального закладу
              4.1. Умови для позакласної роботи з школярами  
В школі є   спортивний зал, спортивний майданчик, актовий зал, 17 навчальних кабінетів, 2 кабінети інформатики, кабінет психолога, бібліотека.
             Школа співпрацює з дитячими садками №6 та №7, відділом сім’ї та молоді, будинком дітей та юнацтва, станціями туристів, натуралістів, юних техніків, школою мистецтв, бібліотеками міста, краєзнавчим музеєм.
4.2. Зміст  виховної роботи  
Основна  мета виховної роботи у школі №5 – гармонічний розвиток особистості учня, його здібностей з урахуванням вікових та інтелекуальних особливостей. Для досягнення цієї мети у школі організована така система виховної роботи: заступник з виховної роботи – педагог-організатор - класні керівники – учнівський класний колектив  - батьківська громадскість.
Виховна робота спланована на навчальний рік, кожен класний керівник має план роботи з класним колективом, складаються плани роботи методичного об’єднання класних керівників, бібліотеки, різні тематичні плани.
 Виховні завдання:  
Основні напрямки виховної роботи:
 1. Формування і прагнення до здорового життя.
 2.  Позакласна робота (організація виставок, конкурсів, екскурсій, робота    гуртків, секцій).
 3.  Робота органів учнівського самоврядування.
 4.  Профілактична робота по зменшенню кількості правопорушень серед учнівської молоді.
 5.  Профорієнтаційна робота.
 6. Робота с батьками.
 7.  Взаємодія із соціумом.
 8. Робота методичного об’єднання  класних керівників.
        Велику увагу було приділено традиційним шкільним заходах таким як:
В рамках профорієнтаційної діятельності школа організовує екскурсії до м. Києва, Батурина, Ялти, на підприємства міста (хлібзавод, Якста)
 Проведені  заходи у 2010-2011 навчальному році:
 
Назва заходу
Классы
 1.  
Класна година «Червоний, жовтий, зелений»
2-10
 1.  
День міста.
2-10
 1.  
Конкурс класних газет «Мої вчителі»
2-10
 1.  
Концерт до  Дня учителя
2-10
 1.  
Свято осені
2-7
 1.  
Вечір для старшокласників «Осінній бал»
8-10
 1.  
Новорічні ранки, вечори
1-10
 1.  
Вечір зустрічі  випускників
8-10
 1.  
«Концерт для мам»
1-10
 1.  
 День відкритих дверей для майбутніх першокласників
4
 1.  
Місячник здоров’я «Фізкультура, спорт, здоровий спосіб життя»
2-10
Конкурс плакатів «Молодь обирає здоров’я»
5-11
 1.  
Конкурс малюнків «Моя любима книга»
1-4
 1.  
Конкурс малюнків «Спритні, сильні, здорові»
2-4
 1.  
Конкурс малюнків «Україна – наш спільний дім…»
2-4
 1.  
Конкурс малюнків «На захисті Вітчизни»
2-4
 1.  
Конкурс читців «Любіть свою мову»
5-9
 1.  
Конкурс – виставка «Таланти моєї родини»
2-4
 1.  
Конкурс малюнків «зимові пейзажі»
2-4
 1.  
Конкурс малюнків «Солдат – захисник держави»
2-4
 1.  
Конкурс на кращого читця віршів Т.Г.Шевченка
2-10
 1.  
Літературно-музична композиція до дня народження Т.Г.Шевченка
5-9
 1.  
Конкурс малюнків «азбука здоров’я»
2-4
 1.  
Конкурс малюнків «Історична Кролевеччина»
4-8
 1.  
Конкурс малюнків «Родина, родина, від батька до сина…»
2-4
 1.  
Конкурс «Нумо, дівчата»
5-7
 1.  
Вікторина «Перший у космосі»  до  50-річчя польоту в космос Ю.О.Гагаріна
5-7
 1.  
Конкурс малюнків «День здоров’я в моїй сім’ї»
1-6
 1.  
Місячник по благоустрою території, суботники
2-10
 1.  
Класні години  час «50 років польоту  в космос Ю.О.Гагаріна»
2-10
 1.  
Месячник, присвячений  66-ій річниці Перемоги
2-10
 1.  
День правових знань.»
6-10
 1.  
Конкурс малюнків «Чернобиль: вчора, сьогодні, завтра»
2-6
 1.  
Урок мужності  «25 років Чернобильскої аварії»
5-10
 1.  
Класні години  на тему «Велике свято  – День Перемоги»
1-10
 1.  
Конкурс малюнків «Шляхи мужності»
2-4
 1.  
Конкурс малюнків «Людина і ліс»
4
 1.  
Конкурс творів  «Людина і ліс»
6
 1.  
Уроки правових знань «Сімейний кодекс»
8-10
 1.  
Конкурс малюнків «Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина»
1-… Продолжение »
Сделать бесплатный сайт с uCoz